154679_tabell_193684_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154679_tabell_193684
statistikk
2014-08-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 34 2014

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 34 2014Endring i prosent
Uke 33 2014 - Uke 34 2014Uke 34 2013 - Uke 34 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks34,95-2,4-16,8
Fryst laks39,79-3,9-2,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 7266,57,7
Fryst laks96720,679,4