154671_tabell_189471_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154671_tabell_189471
statistikk
2014-07-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 30 2014

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 30 2014Endring i prosent
Uke 29 2014 - Uke 30 2014Uke 30 2013 - Uke 30 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,23-0,1-1,8
Fryst laks43,498,1-0,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 297-1,15,8
Fryst laks342-45,5-37,7