154727_tabell_173419_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154727_tabell_173419
statistikk
2014-04-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 16 2014

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 16 2014Endring i prosent
Uke 15 2014 - Uke 16 2014Uke 16 2013 - Uke 16 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks47,406,99,6
Fryst laks46,494,119,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 057-38,9-10,3
Fryst laks212-55,2-31,4