154717_tabell_168415_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154717_tabell_168415
statistikk
2014-03-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 11 2014

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 11 2014Endring i prosent
Uke 10 2014 - Uke 11 2014Uke 11 2013 - Uke 11 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,07-0,116,9
Fryst laks46,28-2,120,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 9750,20,5
Fryst laks50613,511,2