154713_tabell_166198_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154713_tabell_166198
statistikk
2014-03-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 9 2014

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2014Endring i prosent
Uke 8 2014 - Uke 9 2014Uke 9 2013 - Uke 9 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,68-4,319,8
Fryst laks47,49-3,045,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 96311,417,8
Fryst laks28417,8-55,6