132856_tabell_159310_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132856_tabell_159310
statistikk
2014-01-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 3 2014

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 3 2014Endring i prosent
Uke 2 2014 - Uke 3 2014Uke 3 2013 - Uke 3 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks49,271,141,7
Fryst laks44,800,748,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 505-4,1-4,2
Fryst laks52148,0-36,0