132844_tabell_153327_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132844_tabell_153327
statistikk
2013-12-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 49 2013

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2013Endring i prosent
Uke 48 2013 - Uke 49 2013Uke 49 2012 - Uke 49 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,6513,656,6
Fryst laks42,40-3,043,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 12114,9-3,5
Fryst laks876-27,9-16,3