92555_tabell_128185_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92555_tabell_128185
statistikk
2013-07-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 27 2013

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 27 2013Endring i prosent
Uke 26 2013 - Uke 27 2013Uke 27 2012 - Uke 27 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,154,063,0
Fryst laks43,083,545,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 2176,8-14,1
Fryst laks356-45,2-46,0