92549_tabell_117169_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92549_tabell_117169
statistikk
2013-06-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 22 2013

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 22 2013Endring i prosent
Uke 21 2013 - Uke 22 2013Uke 22 2012 - Uke 22 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,77-6,944,1
Fryst laks42,527,845,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 1714,9-1,0
Fryst laks528108,716,0