92528_tabell_105300_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92528_tabell_105300
statistikk
2013-03-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 12 2013

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 12 2013Endring i prosent
Uke 11 2013 - Uke 12 2013Uke 12 2012 - Uke 12 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks36,02-4,527,4
Fryst laks38,09-0,634,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 37615,67,0
Fryst laks433-4,8-27,5