92526_tabell_104228_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92526_tabell_104228
statistikk
2013-03-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 11 2013

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 11 2013Endring i prosent
Uke 10 2013 - Uke 11 2013Uke 11 2012 - Uke 11 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,70-3,129,7
Fryst laks38,334,229,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 8929,0-3,1
Fryst laks45526,7-41,3