365685_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365685_tabell
statistikk
2019-01-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2018, førebelse tal

Innhald