249090_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249090_tabell
statistikk
2016-06-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2016, førebelse tal

Innhald