431515_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
431515
statistikk
2021-06-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
true

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2021, endelege tal

Innhald

Publisert:

Neste publisering: