200418_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
200418_tabell
statistikk
2015-03-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2014, endelege tal

Innhald