141823_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141823_tabell
statistikk
2014-06-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2014, endelege tal

Innhald