53540
/utenriksokonomi/statistikker/iktuh/aar
53540
Handelsunderskuddet for IKT-varer øker
statistikk
2011-09-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Teknologi og innovasjon
no
iktuh, Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt), eksport, import, handelsbalanse, audio- og videoutstyr, datamaskiner, elektroniske komponenter, telekommunikasjonsutstyrInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Teknologi og innovasjon
true

Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)2010

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Handelsunderskuddet for IKT-varer øker

Handelsunderskuddet for IKT-varer økte med 11 prosent fra 2009, og endte på 21 milliarder kroner i 2010. Det var hovedsakelig handel med telekommunikasjonsutstyr som var skyld i økningen.

Samlet ble det eksportert IKT-varer for 16,8 milliarder kroner i 2010, mens importen utgjorde 37,9 milliarder kroner. Av IKT-varene var det telekommunikasjonsutstyr som hadde størst økning i handelsunderskuddet, med 39 prosent fra 2009 til 2010. Målt i verdi er dette også en av varegruppene innenfor IKT som Norge importerer og eksporterer mest av, henholdsvis 10,1 og 5,5 milliarder kroner.

Eksport av IKT-varer fordelt på landsdeler. 2009 og 2010. Millioner kroner

Handelsunderskudd for IKT-varer, etter varegruppe. 2005-2010. Millioner kroner

Størst handelsunderskudd innenfor datamaskiner og relatert utstyr

Norge har lav eksportverdi innenfor datamaskiner og relatert utstyr i forhold til import, og handelsunderskuddet var på 10,3 milliarder kroner for denne varegruppen. "Andre IKT-produkter" er den eneste varegruppen innenfor IKT som viser handelsoverskudd i 2010. Overskuddet var på 0,8 milliarder kroner, som likevel er en nedgang på 21 prosent fra året før.

IKT-varenes andel av samlet eksport reduseres

Samlet eksport av tradisjonelle varer i Norge økte med 9,4 prosent fra 2009 til 2010. IKT-varer utgjorde 5 prosent av samlet eksport i 2010, en nedgang fra 5,8 prosent året før.

Mindre eksport fra Nord-Norge

Eksport av IKT-varer fra Nordland, Troms og Finnmark falt med over 50 prosent fra 2009, til 0,7 milliarder kroner i 2010. Fra Oslo og Akershus ble det samlet eksportert IKT-varer for 4,2 milliarder kroner i 2009, og dette økte til 4,8 milliarder i 2010.

Tabeller: