Eksport av forsvarsmateriell ifølge St.meld. Nr. 8 (2015-2016). Eksport av militærutstyr (Statistisk sentralbyrå). 2015. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Eksport av forsvarsmateriell ifølge St.meld. Nr. 8 (2015-2016). Eksport av militærutstyr (Statistisk sentralbyrå). 2015. Millioner kroner
St.meld. 3615 Eksport av forsvarsmateriell. Herav eksport av tjenester 452 millioner kroner og reparasjoner i Norge 22 millioner kroner
Statistisk sentralbyrå 2 400 Militærutstyr i følge tolldeklarasjoner: Stridsvogner, våpen og ammunisjon samt deler, i følge definisjon

Kontakt