Verdens 10 største våpeneksportører. Millioner dollar

Tilbake til artikkelen

Verdens 10 største våpeneksportører. Millioner dollar
  2010 2011 2012 2013 2014 Andel av total våpeneksport 2014
Totalsum 11 920 11 307 11 838 13 123 12 673 100,0
USA 5 046 4 904 4 976 5 670 5 426 42,8
Italia 710 620 606 758 732 5,8
Canada 969 902 1 184 727 686 5,4
Tyskland 505 540 581 676 563 4,4
Sør-Korea 247 265 388 473 457 3,6
Sveits 222 294 466 361 446 3,5
Finland 101 133 135 326 341 2,7
Tsjekkia 218 191 245 298 332 2,6
Brasil 312 285 309 349 311 2,5
Norge 435 467 432 357 288 2,3

Kontakt