Økning i fastlandseksporten

Publisert:

Vareeksporten endte på 60,7 milliarder kroner i juli og steg med 2,3 prosent fra juli i fjor. Vekst i fastlandseksporten motvirket lavere inntekter fra råolje.

Verdien av fastlandeksporten steg med nærmere 2 milliarder kroner til 32,2 milliarder kroner i juli sammenlignet med juli 2016. Høyere utførsel av maskiner og utstyr tilknyttet kraftproduksjon bidro til denne oppgangen.

Importen var tilnærmet uendret, på 46,3 milliarder, og vi fikk dermed et handelsoverskudd på 14,3 milliarder.

De samlede inntektene fra sokkelvarene råolje og naturgass var nær uendret fra juli 2016. Samlet utgjorde verdien 28,0 milliarder i år. Det er vanlig med svingninger i eksportvolum for olje og gass grunnet vedlikehold i sommermånedene.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Juli 2012 41.0 72.0 30.9
Aug. 2012 41.4 74.0 32.6
Sep. 2012 43.0 65.1 22.1
Okt. 2012 49.4 82.0 32.7
Nov. 2012 44.8 77.2 32.4
Des. 2012 38.4 74.7 36.3
Jan. 2013 43.0 76.7 33.7
Feb. 2013 39.6 74.6 35.0
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 45.9 59.3 13.4
Aug. 2016 52.9 60.0 7.1
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 68.9 16.2
Nov. 2016 56.9 70.5 13.5
Des. 2016 49.3 72.2 22.9
Jan. 2017 51.4 74.8 23.4
Feb. 2017 48.8 69.8 20.9
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 43.9 66.1 22.2
Mai 2017 59.8 66.7 6.9
Juni 2017 67.0 66.2 -0.8
Juli 2017* 46.3 60.7 14.3

Figur 3. Fastlandseksport

2015 2016 2017*
Jan. 33.4 30.8 31.9
Feb. 31.1 32.3 31.8
Mar. 37.3 33.0 38.8
Apr. 32.0 32.9 32.0
Mai 32.2 30.6 35.1
Jun. 35.6 34.8 37.2
Jul. 33.7 30.1 32.2
Aug. 29.5 31.4
Sep. 35.6 34.9
Okt. 35.8 30.8
Nov. 33.5 33.2
Des. 34.4 32.2

Økt eksport av naturgass

I juli utgjorde eksportverdien av råolje 14,8 milliarder kroner, en reduksjon på 14,7 prosent i forhold til samme måned ett år tilbake. Nedgangen skyldes lavere eksportert volum, da oljeprisen steg med vel 16 kroner per fat. Det ble eksportert 39 millioner fat råolje i juli 2017, mot 47 millioner fat i samme måned året før.

Eksporten av naturgass var på 13,2 milliarder kroner i juli 2017. Dette var 2,4 milliarder kroner mer enn i juli i fjor. Hovedårsaken er høyere volum. I alt ble det eksportert 10,0 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 1,6 milliarder mer enn året før.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2015 2016 2017*
Jan. 35.9 29.4 39.2
Feb. 37.2 28.0 35.9
Mar. 41.6 28.8 37.1
Apr. 32.8 28.0 34.1
Mai 35.1 27.5 31.6
Jun. 34.7 24.0 28.5
Jul. 35.1 28.5 28.5
Aug. 34.4 27.8
Sep. 32.7 22.3
Okt. 37.9 34.9
Nov. 33.4 35.6
Des. 31.5 37.3

Figur 4

Figur 4. Eksport av råolje

Populært med el-sykkel

Hittil i år har vi importert nesten 34 000 el-sykler. Størsteparten, om lag 20 000 av disse, hadde kinesisk opprinnelse. I tillegg mottar vi mange el-sykler fra Tyskland, men også fra Taiwan og Tsjekkia.

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Importen av maskiner og transportmidler endte på 17,3 milliarder kroner, 7,1 prosent mindre enn i juli i fjor. Bilimporten steg derimot med 15,4 prosent og utgjorde 3,4 milliarder.
  • I juli utgjorde utførselsverdien for fisk 6,5 milliarder kroner. Lakseprisene har vært høye i hele 2017, men i juli i år var det hovedsakelig en volumoppgang.
  • Eksporten av jern og stål beløp seg til 1,2 milliarder kroner i juli, opp 39,3 prosent fra juli 2016. Økt pris er forklaringen.
  • Eksportverdien for andre industrimaskiner, med 955 millioner kroner, er nær halvert fra juli i fjor til juli i år. En lengre tidsserie viser derimot at det er vanlig med månedlige svingninger for denne varetypen.  

Kontakt