Import av julevarer, januar - november 2005

Jul ute, jul inne...

Publisert:

Importen av hoppski, alpinski og snøbrett har økt med henholdsvis 115, 38 og 14 prosent fra samme periode i fjor. Klementin- og mandarinimporten økte med 23 prosent sammenlignet med fjoråret.

Mens import av langrennsski er gått tilbake med 16 prosent fra samme periode i fjor, januar til november, går hoppski, alpinski og snøbrett opp. 2 790 par hoppski ble importert i perioden i 2004, mot 5 990 par i tilsvarende periode i 2005. Antall importerte alpinski i 2005 var 138 900 par mot 100 600 par i 2004, og antall snøbrett i perioden økte fra 52 800 i 2004, til 60 300 i 2005.

Så langt i år har vi importert over 13 600 tonn klementiner og mandariner, noe som tilsvarer bortimot tre kg per person. Julen er høysesong, og bare i november importerte vi over 6 200 tonn, 16 prosent mer enn samme måned i fjor. Spania er opprinnelseslandet for nær 84 prosent av den totale importen og 99,5 prosent av årets novemberimport.

Import av utvalgte julevarer, januar-november 2005
 
  Mengde Endring i prosent
fra 2004
 
Juletrær (stykk) 93 812 5
Julepynt (kg) 2 643 452 -4
Juletrebelysning (kg)  411 241 0
Hasselnøtter med skall (kg)  431 000 11
Valnøtter med skall (kg)  270 779 -1
Dadler (kg)  425 546 -5
Marsipan (kg)  276 428 -46
Akevitt (liter)  149 440 -54
Sigarer (kg) 22 669 1
Klementiner (kg) 13 675 091 23
Lammekjøtt, fryst (kg)  179 913 -47
TV, over 29' (stykk)  116 732 46
Selskapsspill (stykk) 5 814 657 39
Puslespill (stykk)  777 415 -10
Langrennski (par)  246 706 -16
Hoppski (par) 5 990  115
Alpinski (par)  138 909 38
Snøbrett (stykk) 60 302 14
Fyrverkeri (kg) 1 960 497 -12
Gulvkluter (kg)  640 526 19
 

Fyrverkeri

Hittil i år har vi importert fyrverkeri for nærmere 24 millioner kroner og nærmere 2 tonn. Dette tilsvarer en nedgang på 12 prosent fra samme periode i rekordåret 2004. Kina er fremdeles leverandørtoppen av fyrverkeri, med Hong Kong som nummer to.

Juletrebelysning

Så langt i år har vi importert om lag tilsvarende mengde juletrebelysning som i 2004, men verdien har sunket med 29 prosent, fra 23 millioner kroner i 2004 til 17 millioner kroner i samme periode i 2005. Dette skyldes at snittprisen har gått ned fra 58 kroner per kilo i 2004, til 41 kroner i 2005.

Marsipan og julenøtter

Marsipan importeres fremdeles hovedsaklig fra Danmark. Likevel er det blitt importert 58 prosent mindre av dansk marsipan i forhold til i fjor. Dette gjenspeiles i den totale marsipanimporten som også har falt mye, 46 prosent og over 236 tonn, fra tilsvarende periode i fjor.

Hittil i år har vi importert 431 tonn hasselnøtter med skall, 270 tonn valnøtter med skall og 425 tonn dadler. Dette tilsvarer en oppgang på 11 prosent for hasselnøtter, mens valnøtter og dadler går ned med henholdsvis én og fem prosent.

Akevitt og sigarer

I forhold til i fjor da akevittimporten hadde gått opp 51 prosent, er årets import tilbake på mer moderat 2002-2003 nivå, altså, ned 54 prosent til 149 440 liter til og med november 2005.

Import av sigarer hittil i år har økt med én prosent, til 22 669 kilo fra fjorårets 22 473 kilo. Ikke alle sigarer er fra Cuba. De fem største importlandene etter mengde for Norge er: Nederland, Sverige, USA, Cuba og Danmark.

Islandsk pinnekjøtt i år?

I alt 99 prosent av det frosne lammekjøttet vi importerte i 2005, kom fra Island. Til tross for en nedgang på 47 prosent av importert lammekjøtt i forhold til 2004, viser årets importtall en økning på hele 90 tonn i oktober.

Juletrær

I november i år har vi hittil importert 93 800 juletrær. Dette er en svak økning på 5 prosent fra samme tid i fjor. Likevel er det grunn til å tro at importen vil øke når tall for desember foreligger. I fjor ble over tre-fjerdedeler av juletrærne importert i desember.

Juletreeksporten fra i fjor, har gått ned 88 prosent, og lå i november i år på rundt 300 stykk.

Julepynt

Julepynten kommer i år, som i fjor, hovedsakelig fra Kina. Kinesisk julepynt står for over 81 prosent og over 2 100 tonn av importen hittil i år. Dette er en svak økning fra samme periode i fjor på 1,4 prosent, tilsvarende 28,5 tonn. Deretter følger Danmark som nummer to, med en økning på 19 prosent og Sverige med en nedgang på 42 prosent i forhold til i fjor.

Gulvkluter

Julerundvasken er også sikret, ifølge årets importtall. Import av gulvkluter har økt med 19 prosent, og over 100 tonn fra forrige år.

Spill

Selskapsspill er fremdeles i vinden. Importen økte med 39 prosent fra tilsvarende periode i fjor, og med mer enn 1,6 millioner stykk. Import av puslespill har derimot sunket med 10 prosent, og over 89 000 stykk. Av hittil importerte elektroniske spill, inkludert videospill, har over 30 prosent kommet inn i landet i løpet av oktober og november i år.

I tillegg tyder årets juleimport på at mange kan kose seg innendørs med store harde flate pakker.

TV-apparater med plasmaskjerm inngår i import av fargefjernsynsmottakere med skjerm over 29 tommer. Hittil i år har denne importen økt til 116 700 stykk, mot fjorårets 80 100 stykk. Særlig de to siste månedene har importen gått opp. I oktober med 6 000 TV-apparat eller 78 prosent, og i november med 8 000 stykk og 69 prosent fra forrige år.

For flere tall om import og eksport, se Utenrikshandel med varer .

Kontakt