Eksport av våpen og ammunisjon i følge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe, 2016-2020. Kroner

Tilbake til artikkelen

Eksport av våpen og ammunisjon i følge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe, 2016-2020. Kroner
  2016 2017 2018 2019 2020 Sum 2016-2020
Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter ol. Krigsmateriell samt deler 740 066 118 1 120 266 506 977 971 536 898 101 108 880 734 160 4 617 139 428
Patroner og deler, unntatt til boltepistoler og annet verktøy/patroner med og uten blyhagl/luftgeværkuler 467 178 682 595 834 696 776 128 139 473 840 928 536 937 799 2 849 920 244
Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøy, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøy etc. 74 801 306 70 595 730 23 776 639 75 049 097 36 698 379 280 921 151
Våpen og våpendeler 626 692 590 1 620 584 784 779 008 762 486 708 299 1 416 144 462 4 929 138 897
Andre varer innenfor avgrensningen 5 263 030 3 237 096 9 775 044 3 820 517 5 042 446 27 138 133
Våpen og ammunisjon i alt 1 914 001 726 3 410 518 812 2 566 660 120 1 937 519 949 2 875 557 246 12 704 257 853

Kontakt