Elsykkel-importen økte med over 40 prosent

Publisert:

Importen av elektriske sykler økte med 42 prosent fra 2017 til 2018. Over halvparten av syklene kommer fra Kina.

Elsykler er blitt et vanlig skue de fleste steder i landet de siste årene, og SSB har i utenrikshandelsstatistikken også fått egne tall for elsykkelimport med tidsseriestart i 2017.

I fjor ble det importert om lag 60 900 elsykler, noe som utgjorde 15 prosent av den samlede importen av sykler med og uten elektrisk motor.

Ser man bare på elsykler, var økningen i importen på 42 prosent, mens den for ordinære sykler kun var på drøyt 3 prosent.

– Drøyt halvparten av elsyklene som ble importert i fjor, kom fra Kina. På de neste plassene på listen over de største eksportørene av elsykler til Norge finner vi Tyskland og Taiwan. Det er det samme bildet som året før, sier førstekonsulent Kjersti Fjærtoft Fossanger i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I løpet av årets fire første måneder har vi importert nesten 44 000 elsykler. Dette tallet omfatter også elektriske sparkesykler og balansescootere som har blitt synlig i bybildet den siste tiden. Det vil derfor være naturlig å anta at en betydelig andel av denne innførselen er elektriske sparkesykler og balansescootere.

Kina dominerer

Til tross for økningen i elsykkel-importen blir det fortsatt importert klart flest sykler der fremdriften må komme utelukkende av muskelkraft.

Om lag 335 500 sykler uten motor ble ført over grensen i fjor.

– Også her er det Kina vi importerer klart mest fra. Rundt 60 prosent av importen av vanlige sykler i fjor kom fra Kina, mens i overkant av 20 prosent kom fra Taiwan. Andre viktige sykkeleksportører til Norge er Indonesia og Kambodsja, forteller Fjærtoft Fossanger.

Totalimporten har gått ned

Figur 1. Import av sykler uten motor

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Import 120100 134600 160600 220800 206500 180700 260400 171600 231900 224800 246800 256100 360500 339200 263400 513200 436800 396900 371900 412000 523000 422300 428000 445800 455500 427600 469800 416900 345100 324400 335500

Det var en ørliten oppgang i importen av vanlige sykler fra 2017, men antallet er likevel langt under gjennomsnittet på denne siden av tusenårsskiftet. De rundt 324 400 syklene som ble importert i 2017, var det laveste antallet siden 2002 da om lag 263 400 ble ført inn over grensen.

– Mellom 2002 og 2017 falt sykkelimporten til under 400 000 stykk kun i 2005, 2006 og 2016. Ellers lå den stabilt over 400 000, og i 2003 og 2008 bikket den sågar 500 000, opplyser Fjærtoft Fossanger.

Selv om man slår sammen importen av elsykler og vanlige sykler for 2017 og 2018, ligger begge årene under gjennomsnittet av de siste 15 årene.

Mange syklister setter kanskje pris på å ha tilrettelagt vei å rulle på. De kan glede seg over at drøyt 20 mil kommunal vei ble tilrettelagt for syklende i fjor, og at totalantallet i norske kommuner nå er like i underkant av 600 mil.

 

Kontakt