Eksport av militærutstyr etter utvalgte bestemmelsesland, 2012-2016, Mill.kr.

Tilbake til artikkelen

Eksport av militærutstyr etter utvalgte bestemmelsesland, 2012-2016, Mill.kr.
  2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 2012-2016
U S A 488 566 641 855 773 3 324
Polen 248 295 253 333 52 1 181
Sverige 111 334 230 96 104 875
Sveits 310 90 26 124 121 670
Canada 142 124 49 51 34 400
Australia 97 106 19 93 82 398
Tyskland 98 66 62 65 84 376
Frankrike 181 61 50 35 21 348
Nederland 41 21 17 119 121 319
Andre land 794 432 464 627 522 2 838
Våpeneksport totalt 2 510 2 096 1 811 2 399 1 914 10 730

Kontakt