Eksport av våpen og ammunisjon i følge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Eksport av våpen og ammunisjon i følge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. Millioner kroner
  2012 2013 2014 2015 2016 Sum 2012-2016
Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter ol. Krigsmateriell samt deler 823 1 002 973 1 071 742 4 612
Patroner og deler, unntatt til boltepistoler og annet verktøy/patroner med og uten blyhagl/luftgeværkuler 357 338 346 523 467 2 031
Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøy, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøy etc. 2 4 6 26 75 114
Våpen og våpendeler 1 321 741 476 775 625 3 938
Andre varer innenfor avgrensningen 7 10 10 4 5 36
Militærutstyr i alt 2 510 2 096 1 811 2 399 1 914 10 730

Kontakt