253205_tabell_269153_not-searchable
/utdanning/statistikker/utniv/aar
253205_tabell_269153
statistikk
2016-06-20T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken viser befolkningens utdanningsvå etter for eksempel kjønn og innvandringsgrunn. Hver femte flyktning hadde i 2015 høyere utdanning.

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2015

Innhold

Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Antall og prosent1
20102015
MennKvinnerMennKvinner
1SSB mangler opplysning om utdanningen til mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. Se Om statistikken for mer informasjon.
2Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning
3Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
5Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
I alt1 956 8351 981 0122 117 0102 104 975
Grunnskolenivå541 295570 084570 495557 697
Videregående skolenivå2857 139768 501927 460787 750
Universitets- og høgskolenivå, kort3332 068479 292394 123570 821
Universitets- og høgskolenivå, lang4160 181109 446211 317173 438
Av dette:
Doktorgrad15 1617 81524 90917 117
Uoppgitt/-ingen utdanning166 15253 68913 61515 269
Prosent5
Grunnskolenivå28,629,627,126,7
Videregående skolenivå245,339,944,137,7
Universitets- og høgskolenivå, kort317,624,918,727,3
Universitets- og høgskolenivå, lang48,55,710,08,3
Av dette:
Doktorgrad0,80,41,20,8