Tabell

Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og over. Aldersgrupper. Antall og prosent12
2015
Befolkningen 1. oktoberHøyeste fullførte utdanning3
I altGrunnskolenivåVideregående skole-nivå4Universitets- og høgskolenivå, kort5Universitets- og høgskolenivå, lang2
1SSB mangler opplysning om utdanningen til mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. Se Om statistikken for mer informasjon.
2Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
3Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
4Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
5Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
I alt4 221 98526,940,923,09,2
16-19 år261 88286,913,10,0-
20-24 år341 82429,250,119,71,0
25-29 år361 30922,431,932,413,4
30-34 år349 69319,732,030,218,2
35-39 år343 23817,435,331,016,3
40-49 år746 18017,042,029,012,0
50-59 år662 38923,244,323,98,5
60-66 år402 31819,750,921,87,6
67 år eller eldre753 15231,848,014,95,3
 
Menn2 117 01027,144,118,710,0
16-19 år135 00989,410,60,0-
20-24 år176 28233,851,913,50,8
25-29 år183 75925,438,124,711,7
30-34 år180 00222,537,923,016,6
35-39 år177 78219,041,723,615,6
40-49 år384 23617,847,222,812,2
50-59 år339 02722,748,219,49,8
60-66 år202 37718,551,919,310,3
67 år eller eldre338 53626,848,915,39,1
 
Kvinner2 104 97526,737,727,38,3
16-19 år126 87384,315,70,0-
20-24 år165 54224,348,126,31,3
25-29 år177 55019,225,340,415,1
30-34 år169 69116,825,637,819,8
35-39 år165 45615,628,439,017,0
40-49 år361 94416,136,635,611,7
50-59 år323 36223,940,228,77,2
60-66 år199 94120,949,924,44,8
67 år eller eldre414 61635,947,414,62,1