Innvandrernes utdanningsnivå1. oktober 2001

Statistikken publiseres nå som Befolkningens utdanningsnivå.

Innhold

Arkiv for Innvandrernes utdanningsnivå - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. februar 2003 1. oktober 2001 Mange innvandrergrupper mer utdannet enn resten av folket
6. desember 1999 1999 Undersøkelse om opplæring, skolegang og utdanning 1999