406581_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
406581_tabell
statistikk
2020-08-20T08:00:00.000Z
Utdanning
no
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2018/2019

Innhold