296575_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/aar
296575_tabell
statistikk
2017-06-27T08:00:00.000Z
Utdanning
no
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2015/2016

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Gjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosentexcel-iconGjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosentcsv-iconGjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Kjønn. Antall og prosent
Tabell 2Gjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconGjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconGjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 3Gjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosentexcel-iconGjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosentcsv-iconGjennomføring for nye studenter, og status 8 år etter oppstart. Alder. Antall og prosent
Tabell 4Gjennomføring for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomføring for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentexcel-iconGjennomføring for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentcsv-iconGjennomføring for nye studenter på utvalgte bachelorutdanninger, og status 5 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent
Tabell 5Gjennomføring for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomføring for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentexcel-iconGjennomføring for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosentcsv-iconGjennomføring for nye studenter på allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet, og status 6 år etter oppstart. Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå. Antall og prosent
Tabell 6Gjennomføring for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomføring for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentexcel-iconGjennomføring for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentcsv-iconGjennomføring for nye studenter på utvalgte femårige masterutdanninger, og status 7 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent
Tabell 7Gjennomføring for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomføring for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentexcel-iconGjennomføring for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosentcsv-iconGjennomføring for nye studenter som startet 1 1/2- og 2-årige masterutdanninger, og status 4 år etter oppstart. Kjønn og alder. Antall og prosent
Tabell 8Gjennomføring for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosentfullscreen-iconGjennomføring for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosentexcel-iconGjennomføring for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosentcsv-iconGjennomføring for kvinner og menn på doktorgradsprogram, og status 5 år etter oppstart. Alder og fagfelt. Antall og prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken