95290_tabell_122724_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
95290_tabell_122724
statistikk
2013-06-17T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Barnehager2012

Innhold

Ansatte i barnehager etter stilling og kompetanse
20122011201020092008
Ansatte i alt91 23988 82387 40184 88481 450
 
Styrere6 7126 6796 8116 9746 973
med førskolelærerutdanning6 0876 0226 1236 1266 063
med annen pedagogisk utdanning425408417440469
med dispensasjon fra kravet om utdanning164190218252324
med barne- og ungdomsfagutdanning1624223739
 
Pedagogiske ledere25 48624 34323 10421 95120 062
med førskolelærerutdanning21 52420 35219 17518 01316 574
med annen pedagogisk utdanning1 4561 4211 435946825
med dispensasjon fra kravet om utdanning3 8693 8783 6203 4883 183
med barne- og ungdomsfagutdanning757730632466430
 
Assistenter43 79243 73243 52342 65241 315
med førskolelærerutdanning6645136869071 422
med annen pedagogisk utdanning835786779726938
med barne- og ungdomsfagutdanning10 2479 6599 0498 4327 903
 
Tospråklige assistenter1 0771 0131 0401 0411 030
med førskolelærerutdanning5124254051
med annen pedagogisk utdanning7060685560
med barne- og ungdomsfagutdanning5050353360
 
Annet personale6 4135 9765 9126 1876 308
med førskolelærerutdanning2 0621 8501 9982 0432 228
med annen pedagogisk utdanning909775698715765
med barne- og ungdomsfagutdanning627471426395326
 
Adm./merkantilt personale i alt1 5841 3741 18400
Annen lønnet hjelp6 1755 7065 8276 0795 762