95290_tabell_122723_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
95290_tabell_122723
statistikk
2013-06-17T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Barnehager2012

Innhold

Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønn
20122011201020092008
Ansatte i alt91 23988 82387 40184 88481 450
Kvinner81 59879 61478 37976 51173 854
Menn9 6419 2099 0228 3737 596
 
Styrere i alt6 7126 6796 8116 9746 973
Kvinner6 1846 1526 2586 4106 421
Menn528527553564552
Pedagogiske ledere i alt25 48624 34323 10421 95120 062
Kvinner23 74222 76021 62720 62618 943
Menn1 7441 5831 4771 3251 119
Assistenter i alt43 79243 73243 52342 65241 315
Kvinner39 63539 60439 44738 90538 001
Menn4 1574 1284 0763 7473 314
Tospråklige assistenter i alt1 0771 0131 0401 0411 030
Kvinner983926958948940
Menn9487829390
Adm./merkantilt personale i alt1 5841 3741 18400
Kvinner1 3411 1901 02600
Menn24318415800
Annet personale i alt6 4135 9765 9126 1876 308
Kvinner6 0505 5585 5285 7775 851
Menn363418384410457
Annen lønnet hjelp i alt6 1755 7065 8276 0795 762
Kvinner3 6633 4243 5353 8453 698
Menn2 5122 2822 2922 2342 064