254454_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnegenend/aar
254454
Lågare barnehagetakstar etter nye moderasjonsordningar
statistikk
2016-02-10T10:00:00.000Z
Utdanning;Priser og prisindekser
no
barnegenend, Eigenbetaling i barnehagar, endringstal, foreldrebetaling, barnehagesatsar, private barnehagar, offentlege barnehagarKonsumpriser, Barnehager, Utdanning, Priser og prisindekser
true
Statistikken viser endringer i satser, kostpenger og annen foreldrebetaling i kommunale og private barnehager. Fra 2015 til 2016 falt kommunale barnehagepriser 0,5 prosent.

Eigenbetaling i barnehagar, endringstal2016, Januar

Innhald

Publisert:

Lågare barnehagetakstar etter nye moderasjonsordningar

Foreldrebetalinga i kommunale barnehagar viste eit samla fall på 0,5 prosent frå januar 2015 til januar 2016. Fallet skuldas hovudsakleg den nasjonale ordninga for reduksjon i foreldrebetalinga som trådde i kraft 1. mai 2015.

Barnehagetakstar. Endring i prosent
Januar 2014 - Januar 2015Januar 2015 - Januar 2016
Kommunale og private barnehagar
Heile landet2,9..
 
Kommunale barnehagar
Heile landet2,7-0,5
Oslo og Akershus2,62,5
Hedmark og Oppland3,3-3,6
Sør-Austlandet1,6-1,4
Agder og Rogaland3,42,8
Vestlandet2,0-0,2
Trøndelag3,4-6,5
Nord-Noreg3,2-3,7
 
Private barnehagar
Heile landet3,2..

Den nye ordninga for foreldrebetaling skal sikre at ingen hushald betalar meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. I tillegg skal hushald med inntekt lågare enn 405 000 kroner ha gratis kjernetid for 4- og 5-åringar. Sjølv om maksimalgrensa sett av Stortinget auka, frå 2480 kroner i januar 2015 til 2655 kroner i januar 2016, var dei nye moderasjonsordningane kraftige nok til å trekke den gjennomsnittlege prisen ned mange stader. Dette gjeld spesielt områder som tidlegare hadde høge minimumssatsar og lite innslag av inntektsgradert betaling. 

Grunna uvisse i datamaterialet, publiserer vi ikkje tal for private barnehagar i år. Vi publiserer derfor heller ikkje eit samla endringstal.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB