Elevenes gjennomsnittlige grunnskolepoeng og andel som har fullført etter fem år, etter utdannings­program. 2006-kullet. 2011

Tilbake til artikkelen

Elevenes gjennomsnittlige grunnskolepoeng og andel som har fullført etter fem år, etter utdannings­program. 2006-kullet. 2011
Utdanningsprogram Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng Prosent elever som har fullført på fem år
Musikk, dans og drama 51,2 89
Studiespesialisering 49,1 85
Idrettsfag 48,0 85
Medier og kommunikasjon 46,8 80
Elektrofag 40,7 61
Design og håndverk 39,6 50
Naturbruk 39,2 54
Helse- og sosialfag 38,6 57
Service og samferdsel 38,0 52
Bygg- og anleggsteknikk 36,8 53
Restaurant- og matfag 36,7 43
Teknikk og industriell produksjon 35,5 51

Kontakt