Andel av elever som har fullført videregående opplæring i løpet av fem år, etter fylke og utdanningsprogram. 2006-kullet. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel av elever som har fullført videregående opplæring i løpet av fem år, etter fylke og utdanningsprogram. 2006-kullet. Prosent
  Alle program Studieforberedende program Yrkesfaglige program
Hele landet 69 83 55
01 Østfold 66 84 49
02 Akershus 75 85 60
03 Oslo 75 83 57
04 Hedmark 68 84 53
05 Oppland 69 85 56
06 Buskerud 69 84 52
07 Vestfold 68 82 52
08 Telemark 68 83 56
09 Aust-Agder 68 85 54
10 Vest-Agder 71 83 61
11 Rogaland 73 84 62
12 Hordaland 72 81 62
14 Sogn og Fjordane 76 91 63
15 Møre og Romsdal 71 85 59
16 Sør-Trøndelag 70 84 56
17 Nord-Trøndelag 68 85 53
18 Nordland 62 79 48
19 Troms Romsa 62 79 47
20 Finnmark Finnmárku 50 67 37

Kontakt