Personer 22-61 år med lærerutdanning, etter type utdanning. 4. kvartal 2017

Tilbake til artikkelen

Personer 22-61 år med lærerutdanning, etter type utdanning. 4. kvartal 2017
  Hele Landet
Lærerutdanninger i alt 159 493
Førskole-/barnehagelærerutdanning 49 692
Skolerettede lærerutdanninger i alt 109 801
Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater 29 101
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere 12 742
Allmenn-/grunnskolelærerutdanning 52 266
Fag- og yrkesfaglærerutdanning 13 642
Lektorutdanning for trinn 8-13 år og tilsvarende masterutdanninger 2 050

Faktaside