Personer 22-61 år med lærerutdanning, etter type utdanning og arbeidsmarkedsstatus. 4. kvartal 2017

Tilbake til artikkelen

Personer 22-61 år med lærerutdanning, etter type utdanning og arbeidsmarkedsstatus. 4. kvartal 2017
  Personer i alt Sysselsatt Registrert arbeidsledig Utenfor arbeidsstyrken
  Lønnstaker Selvstending næringsdrivende Under ordinær utdanning Helserelaterte ytelser Pensjoner Annet
Lærerutdanninger i alt 159 493 146 918 2 094 574 1 395 5 843 74 2 595
Førskole-/barnehagelærerutdanning 49 692 45 507 369 175 378 2 365 27 871
Skolerettede lærerutdanninger i alt 109 801 101 411 1 725 399 1 017 3 478 47 1 724
Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater 29 101 26 823 520 154 299 732 18 555
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere 12 742 11 630 268 72 97 497 10 168
Allmenn-/grunnskolelærerutdanning 52 266 48 952 478 106 345 1 678 14 693
Fag- og yrkesfaglærerutdanning 13 642 12 058 454 60 237 564 5 264
Lektorutdanning for trinn 8-13 år og tilsvarende masterutdanninger 2 050 1 948 5 7 39 7 0 44

Faktaside