Statistiske analyser 111

Læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009

  • Publikasjonen er en del av serien
  • Utdanning

Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse inneholder temaer som gir et bilde av statistikk og forskning knyttet til hele utdanningsløpet.

Læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse inneholder temaer som gir et bilde av statistikk og forskning knyttet til hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning. Barns læring, elever og studenters utdanningsvalg, gjennomføring og læringsutbytte er avhengig av gode rammer for opplæringen og høy kvalitet på utdanningstilbudet - ikke minst lærernes kompetanse og kvalitet. Publikasjonen inneholder 10 artikler med analyser med ulike temaer innenfor utdanning, skrevet av forfattere fra både eksterne forskningsmiljøer og fra Statistisk sentralbyrå.

Om publikasjonen

Tittel

Utdanning 2009. Læringsutbytte og kompetanse

Ansvarlig

Mona Raabe

Serie og -nummer

Statistiske analyser 111

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Barnehager, Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7672-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

216

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt