Statistiske analyser 090

Muligheter, mål og mestring

Utdanning 2007

  • Publikasjonen er en del av serien
  • Utdanning

Utdanning 2007 – muligheter, mål og mestring inneholder artikler med temaer som gir et bilde av statistikk og forskning knyttet til hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. Læring skjer hele livet, og utdanningssystemet skal sikre alle muligheter til kompetanseutvikling og livslang læring. Ressurser, barnehage/skole/studietilbud, undervisning og lærere har betydning for læringsutbytte og gjennomføring. Publikasjonen inneholder 11 artikler med analyser som på flere områder belyser hvor langt vi har kommet med eksisterende forskning, men avdekker også nye behov. Artiklene er skrevet av forfattere fra både eksterne forskningsmiljøer og fra Statistisk sentralbyrå.

Om publikasjonen

Tittel

Utdanning 2007. Muligheter, mål og mestring

Ansvarlig

Mona Raabe

Serie og -nummer

Statistiske analyser 090

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Barnehager, Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7242-4

ISBN (trykt)

9788253772417

ISSN

1892-7521

Antall sider

225

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt