Statistiske analyser 090

Utdanning 2007

Muligheter, mål og mestring

Innhold

Utdanning 2007 – muligheter, mål og mestring inneholder artikler med temaer som gir et bilde av statistikk og forskning knyttet til hele utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning. Læring skjer hele livet, og utdanningssystemet skal sikre alle muligheter til kompetanseutvikling og livslang læring. Ressurser, barnehage/skole/studietilbud, undervisning og lærere har betydning for læringsutbytte og gjennomføring. Publikasjonen inneholder 11 artikler med analyser som på flere områder belyser hvor langt vi har kommet med eksisterende forskning, men avdekker også nye behov. Artiklene er skrevet av forfattere fra både eksterne forskningsmiljøer og fra Statistisk sentralbyrå.

Kontakt