Statistiske analyser 074

Deltakelse og kompetanse

Utdanning 2005

  • Publikasjonen er en del av serien
  • Utdanning

Utdanning 2005 – deltakelse og kompetanse gir i tekst, figurer og tabeller et hovedbilde av utdanningssektoren med oppdatering av den viktigste utdanningsstatistikken i tillegg til ulike utdanningspolitiske temaer, der en går dypere inn i noen områder med forskningsresultater og analyser. Artiklene er skrevet av forfattere både fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og fra eksterne forskningsmiljøer. Hovedmålsettingen med denne publikasjonen er å gi allmennheten og de ansatte i utdanningssektoren et overordnet bilde av utdanningens rolle og betydning i det norske samfunnet og i et internasjonalt perspektiv. Publikasjonen tar også sikte på å bidra til en kunnskapsbasert utvikling av utdanningssektoren.

Om publikasjonen

Tittel

Utdanning 2005. Deltakelse og kompetanse

Ansvarlig

Mona Raabe

Serie og -nummer

Statistiske analyser 074

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Barnehager, Videregående utdanning

ISBN (trykt)

82-537-6844-3

ISSN

1892-7521

Antall sider

300

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt