Predikerte sannsynligheter for å ha oppnådd studiekompetanse innen tre år etter å ha startet i utdanningsår som gir studiekompetanse, etter utdanningsprogrammer

Tilbake til artikkelen

Predikerte sannsynligheter for å ha oppnådd studiekompetanse innen tre år etter å ha startet i utdanningsår som gir studiekompetanse, etter utdanningsprogrammer1
  Studiespesialisering vg3 Idrettsfag vg3 Musikk, dans og drama vg3 Påbygg vg3 Påbygg vg4
1Referansepersonen er en mann med forelder med kort høyere utdanning, med grunnskolepoeng i andre kvartil for sitt årskull. * = Statistisk signifikant effekt på 0,05-nivå.
2Grunnskolepoeng er separat omregnet til kvartiler for hvert år. Her er det også kontrollert for manglende eller uoppgitt grunnskolepoeng.
Referanse 87,2 91,4 86,2 86,8 91,3 *
           
Kjønn          
Kvinne 90,4 * 94,0 * 89,9 * 89.2 * 90,6
           
Foreldres utdanning          
Videregående 83,9 * 90,0 83,8 83,5 * 91,6
Grunnskole 79,8 * 87,0 * 75,4 * 77,7 * 88,6
           
Grunnskolepoeng2          
Første kvartil 68,8 * 73,0 * 68,1 * 64,4 * 74,9 *
Tredje kvartil 94,1 * 96,8 * 93,9 * 91,7 * 93,5
Fjerde kvartil 97,3 * 99,0 * 97,2 * 93,7 * 93,5

Faktaside

Kontakt