Borteboende studenters inntekt fra ulike kilder, etter alder. Gjennomsnitt per måned i PPS. Utvalgte land. 2016

Tilbake til artikkelen

Borteboende studenters inntekt fra ulike kilder, etter alder. Gjennomsnitt per måned i PPS. Utvalgte land. 2016
  Tyskland Danmark Finland Frankrike Norge Sverige
Rettet 5. juni 2018, kl 10:50.
Yngre enn 22 år            
Støtte fra familie og naturaloverføringer 533,9 150,9 224,0 478,3 109,1 156,2
Arbeidsinntekt 138,6 156,1 145,1 58,8 174,1 101,4
Offentlig studiestøtte 103,1 492,5 400,4 239,8 539,7 578,9
Andre inntektskilder 42,6 23,1 22,2 19,6 14,7 66,2
Totalt 818,1 822,7 791,7 796,5 837,5 902,7
22-24 år            
Støtte fra familie og naturaloverføringer 513,1 152,7 206,7 448,9 121,1 192,7
Arbeidsinntekt 245,5 200,6 299,2 244,6 276,5 162,8
Offentlig studiestøtte 109,1 531,3 412,6 243,3 522,4 558,7
Andre inntektskilder 57,6 20,8 55,8 34,4 26,4 58,3
Totalt 925,4 905,4 974,3 971,2 946,5 972,4
25-29 år            
Støtte fra familie og naturaloverføringer 521,7 238,6 271,7 323,1 161,3 214,2
Arbeidsinntekt 405,8 233,9 472,3 411,6 458,6 341,4
Offentlig studiestøtte 134,4 552,3 285,4 242,6 447,2 484,9
Andre inntektskilder 15,7 42,5 141,5 40,4 58,1 59,8
Totalt 1 077,6 1 067,3 1 170,9 1 017,7 1 125,2 1 100,3
30 år eller eldre            
Støtte fra familie og naturaloverføringer 444,1 462,3 396,0 343,3 307,2 281,1
Arbeidsinntekt 650,3 277,2 901,8 541,2 1 281,8 942,3
Offentlig studiestøtte 145,8 586,2 153,0 252,6 195,4 286,3
Andre inntektskilder 35,1 133,8 244,2 135,2 148,6 92,7
Totalt 1 275,3 1 459,5 1 695,0 1 272,3 1 933,0 1 602,5

Faktaside

Kontakt