Spansk mest populært i skolen – mindre utbredt blant voksne

Publisert:

7 av 10 elever i ungdomsskolen hadde i fjor et fremmedspråk i tillegg til engelsk, og spansk er mest populært. Hos voksne dominerer derimot tysk som andre fremmedspråk.

46 prosent av elevene på ungdomsskolen som tar et tredje språk, velger spansk. Fransk har falt i popularitet, og det er i dag kun 16 prosent som lærer dette språket. 

Figur 1. Antall ungdomsskoleelever som lærer et tredje språk, etter språk, 2018

Antall elever
Tysk 49805
Fransk 21257
Spansk 61240

Nesten alle ungdomsskoleelever i Oslo tar tredjespråk

Oslo er det fylket hvor flest elever tar et tredjespråk på ungdomskolen, hele 95,3 prosent. Akershus ligger ikke veldig langt bak, hvor 91 prosent av elevene tar et tredjespråk

Det fylket hvor lavest andel elever tar et tredjespråk er Finnmark med kun 67 prosent. Finnmark skiller seg derimot ut litt fra landsnormalen, russisk er det tredje mest populære språket i fylket, etter tysk og spansk. De har også den høyeste andelen elever i landet som velger et språk som ikke er tysk, fransk eller spansk, hele 11 prosent.

9 av 10 voksne kan minst ett fremmedspråk

Blant voksne i alderen 25–64 år kan over 90 prosent minst ett fremmedspråk. Hele 44 prosent av voksenbefolkningen kan tre eller flere fremmedspråk, men som figur 2 viser, er det forskjeller mellom aldersgrupper.

I aldersgruppen 25–34 år er det 49 prosent som kan tre eller flere fremmedspråk, mens tilsvarende andel er 41 prosent blant personer i alderen 55–64 år.

Figur 2. Antall fremmedspråk som beherskes av voksne 25-64 år, etter alder. 2016

25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år Alle 25-64 år
Ingen fremmedspråk 7.8 8.2 7.5 8.2 7.9
Ett fremmedspråk 21.9 24 30.3 32 26.9
2 fremmedspråk 21.8 21.8 22.7 19.2 21.5
3 fremmedspråk eller flere 48.5 46.1 39.5 40.6 43.7

Språkkunnskaper er selvoppgitte

Å ha språkkunnskaper betyr i denne sammenheng ikke nødvendigvis at språket beherskes fult ut. Språkkunnskapene i undersøkelsen om voksnes læring er selvoppgitte, og innebærer at en person kan gjøre seg forstått enten skriftlig eller muntlig på det gitte språket.

I europeisk sammenheng er Norge blant landene som har størst andel voksne som kan 3 eller flere fremmedspråk.

Tysk minst utbredt blant unge voksne

Engelsk er det mest utbredte språket også blant voksne, rundt 86 prosent behersker dette språket. Mange kan også andre skandinaviske språk, som svensk og dansk.

Blant ikke-skandinaviske språk er det tysk som er mest utbredt. 23 prosent av voksne i alderen 25–64 år kan dette språket. Fransk og spansk følger med henholdsvis 6 og 5 prosent.

Tysk er langt mer utbredt blant eldre personer i alderen 55–64, hvor nesten 30 prosent snakker tysk, og minst vanlig blant unge voksne i alderen 25–34 år, hvor tilsvarende andel er 17 prosent. Sistnevnte gruppe har størst andel som snakker spansk, med 8 prosent, mens andelen som kan fransk er størst blant 35–44-åringer.

Figur 3. Andel av befolkningen 25-64 år som behersker ulike språk, etter alder. 2016

Tysk Fransk Spansk Engelsk
25-34 år 16.71 5.05 8.18 85.77
35-44 år 22.16 6.8 4.78 86.45
45-54 år 24.32 4.88 4.37 87.11
55-64 år 29.07 5.3 2.41 86.39
Alle 22.89 5.5 5.01 86.44

Datagrunnlag 

Tall for grunnskole er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Informasjon om fremmedspråk blant voksne er hentet fra undersøkelsen om voksnes læring (Adult Education Survey, AES) gjennomføres hvert femte år. Formålet med undersøkelsen er å gi informasjon om omfang av deltakelsen i formell utdanning og ikke-formell opplæring. AES gir også informasjon om nivå, fagområder, og deltakelsesmønstre i voksnes læringsaktivitet.

Faktaside

Kontakt