Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2012 etter kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2013. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2012 etter kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2013. Antall og prosent
Avgangskohort 2012 Status november 2013
Antall Prosent
Begge kjønn Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner
I alt 3 843 2 104 1 739 100 100 100
             
Sysselsatt / under utdanning 2 382 1 483 899 62 70 52
             
Sysselsatt 1 342 863 479 35 41 28
Sysselsatt og under utdanning 498 347 151 13 16 9
Under utdanning 542 273 269 14 13 15
             
Registrert ledig / på tiltak 468 249 219 12 12 13
             
Registrert helt ledige 319 170 149 8 8 9
Andre arbeidssøkende 149 79 70 4 4 4
             
Annen eller ukjent status 993 372 621 26 18 36
             
Nedsatt arbeidsevne, på tiltak 90 39 51 2 2 3
Arbeidsavklaringspenger 78 36 42 2 2 2
Andre helserelaterte ytelser 11 6 5 0 0 0
Kontantstøtte / overgangsstønad 67 : : 2 0 4
Sosialhjelp 326 154 172 8 7 10
Andre grupper 100 40 60 3 2 3
Ukjent status 321 96 225 8 5 13

Kontakt