Tabell

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2012 etter kjønn og status på arbeidsmarkedet i november 2013. Antall og prosent
Avgangskohort 2012Status november 2013
AntallProsent
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt3 8432 1041 739100100100
       
Sysselsatt / under utdanning2 3821 483899627052
       
Sysselsatt1 342863479354128
Sysselsatt og under utdanning49834715113169
Under utdanning542273269141315
       
Registrert ledig / på tiltak468249219121213
       
Registrert helt ledige319170149889
Andre arbeidssøkende1497970444
       
Annen eller ukjent status993372621261836
       
Nedsatt arbeidsevne, på tiltak903951223
Arbeidsavklaringspenger783642222
Andre helserelaterte ytelser1165000
Kontantstøtte / overgangsstønad67::204
Sosialhjelp3261541728710
Andre grupper1004060323
Ukjent status321962258513