Praksisoppholdets art, etter land. 2019. Prosent

Tilbake til artikkelen

Praksisoppholdets art, etter land. 2019. Prosent
  Danmark Finland Island Norge Sverige
Obligatorisk 51,5 59,6 22,1 46,9 42,7
Frivillig 48,5 40,4 77,9 53,1 57,3
           
Betalt 27,0 38,6 33,2 29,1 35,6
Ubetalt 73,0 61,4 66,8 70,9 64,4

Faktaside

Kontakt