Yrkesinntekt fem år etter fullført mastergrad i 2008, etter enkeltutdanninger. Prosent

Tilbake til artikkelen

Yrkesinntekt fem år etter fullført mastergrad i 2008, etter enkeltutdanninger. Prosent
  Inntil 350 000 350 000-549 999 550 000-649 999 650 000-799 999 800 000-999 999 1 000 000 og over
Legeutdanning (Cand.med.) 6 13 13 21 30 17
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon 6 18 19 27 15 15
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi 6 19 27 27 14 7
Master, odontologi 16 16 22 17 18 11
Master, farmasi 25 28 19 20 6 2
Master, rettsvitenskap 13 44 18 14 8 3
Master, naturvitenskap 13 40 22 17 6 2
Veterinærutdanning (Cand.med.vet.) 33 35 16 8 8 0
Master, samfunnsøkonomi 15 47 22 11 2 3
Master, samfunnsfag 18 59 11 7 3 2
Psykologiutdanning (Cand.psychol.) 18 59 16 4 2 1
Master, humanistiske og estetiske fag 26 58 9 5 1 1

Kontakt