Tabell

Yrkesinntekt fem år etter fullført mastergrad i 2008, etter enkeltutdanninger. Prosent
 Inntil 350 000350 000-549 999550 000-649 999650 000-799 999800 000-999 9991 000 000 og over
Legeutdanning (Cand.med.)61313213017
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon61819271515
Sivilingeniørutdanning/Master, teknologi6192727147
Master, odontologi161622171811
Master, farmasi2528192062
Master, rettsvitenskap1344181483
Master, naturvitenskap1340221762
Veterinærutdanning (Cand.med.vet.)333516880
Master, samfunnsøkonomi1547221123
Master, samfunnsfag185911732
Psykologiutdanning (Cand.psychol.)185916421
Master, humanistiske og estetiske fag26589511