Rapporter 2007/43

Monitor for introduksjonsordningen 2007

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Monitor for introduksjonsordningen 2007

Ansvarlig

Bjørn Mathisen

Serie og -nummer

Rapporter 2007/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Utdanning, Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7280-6

ISBN (trykt)

9788253772790

ISSN

0806-2056

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt