Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2005-2009 etter status på arbeidsmarkedet i november året etter, fordelt på kjønn. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Personer som gikk ut av introduksjonsprogrammet i 2005-2009 etter status på arbeidsmarkedet i november året etter, fordelt på kjønn. Antall og prosent1
  2005-kohorten Status november 2006 2006-kohorten Status november 2007 2007-kohorten Status november 2008 2008-kohorten Status november 2009 2009-kohorten Status november 2010 2010-kohorten Status november 2011
  Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner
1For celler med 0-3 observasjoner, vises :
Antall 2 261 1 285 976 3 131 1 820 1 311 2 833 1 400 1 433 2 607 1 185 1 422 2 678 1 220 1 458 3 370 1 579 1 791
                                     
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                                     
Sysselsatt / under utdanning 58 69 43 66 76 50 63 75 51 57 67 48 55 66 46 54 66 42
Herav:                                    
Sysselsatt 38 47 26 47 58 31 46 58 35 36 45 28 35 44 27 33 44 24
Sysselsatt/utdanning 9 11 6 10 11 9 9 10 8 8 8 8 8 9 8 9 10 7
Kun utdanning 11 11 11 9 8 10 8 7 8 12 14 11 12 13 12 12 12 11
                                     
Registrert ledig / på tiltak 13 13 12 10 11 9 13 13 13 16 16 16 13 14 13 13 11 15
Herav:                                    
Registrert ledig 8 9 6 6 7 5 7 8 6 7 8 6 8 10 6 5 5 5
På ordinært tiltak 5 4 6 4 4 4 6 5 7 9 8 10 6 4 7 8 5 10
                                     
Annen eller ingen registrering 29 18 45 24 13 41 24 12 36 27 16 36 32 21 41 33 23 43
Herav:                                    
Langtidssyk eller rehabilitering / arbeidsavklaringspenger 1 1 1 1 0 1 0 : : : : : 3 3 2 2 2 1
Kun sosialhjelp 8 6 11 6 4 8 6 4 7 6 5 7 10 9 11 9 9 9
Ingen registrering 20 11 33 17 9 32 18 8 28 21 11 30 19 9 28 22 11 32

Kontakt